Gradering

Vad är en gradering?

En gradering är då man visar upp de tekniker man ska ha lärt sig till sin nästa grad, till sitt nästa bälte. Teknikerna bedöms av en examinator som efter graderingen meddelar resultatet.

1. Registrering, där graderingsavgift betalas (150kr i VKK) och man skrivs upp på graderingsformuläret

2. Examinatorn ropar upp eleverna och visar var de ska stå

3. Graderingen börjar (likt en träning)

4. Vid godkänt resultat erhålls certifikat och rätten att bära bältet som visar vilken kyu man uppnått

Under fliken Graderingstekniker kan man se vad man ska ha lärt sig till de olika graderna.

Vid ambitiös träning minst 2 ggr/vecka är minsta tidsintervall för gradering till de olika kyu-graderna 3 månader. Dock krävs minst 5 månader mellan 4 kyu (blått bälte) och 3 kyu (brunt bälte)

Barn (-12 år) graderar till halvfärgade bälten varannan gång och helfärgat bälte varannan. Halvfärgade bälten (mon-bälten) markeras med ett vitt streck i ändarna. D.v.s. Röd/Vitt bälte, Rött, Gul/Vitt, Gult o.s.v.

OBS! Till Röd/Vitt bälte ska man kunna de 5 första teknikerna. När man därefter graderar till Rött bälte visar man samtliga 11 tekniker som är angivna.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.