Instruktörer

Föreningens instruktörer deltar på utbildningsläger både i Sverige och utomlands flera gånger per år. Håkan Gian var under många år styrelseledamot och anlitad som Riksinstruktör av WIKF Sweden. Idag är han en av grundarna och ledamot i Wado Kokusai Suzuki-ha Sweden där han också ingår i den Tekniska kommittén. Han sitter också med i den europeiska styrelsen med ansvar för registrering av föreningar och dan-graderade.

sd

sddsd

Stefan Larsson - 2 dan (Svart bälte)


Omar Kanbour - 2 dan (Svart bälte)vad ärdet


Andreas Haldin - 2 kyu


Emil Bolognini - 2 kyu (Brunt bälte - 1 streck)


Josefina Dahlin - 2 kyu (Brunt bälte - 1 streck)


Soar Badri - 3 kyu (Brunt bälte)

Andra instruktörer

Joakim Frohm - 2 dan (Svart bälte)

Patrik Cavallini - 1 dan (Svart bälte)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.